Osebni avtomobil

Osebni avtomobili

Prins je bilo prvo podjetje na trgu, ki je uvedlo sistem z vbrizgom plinaste faze za osebna vozila. V preteklih letih je ta prvotno obliko razvil v celoti integriran "master-slave" sistem, s sistemom za upravljanje bencina, ki zagotavlja neoviran prehod med vožnjo na bencin ali plin.

Nov Prinsov VSI (Vapourized Sequential Injection) sistem je bil razvit tako, da se z zelo malo spremembami komponent, lahko uporablja za utekočinjeni naftni plin (LPG) ali zemeljski plin (CNG). Prins VSI sistem ima naslednje prednosti:

  • Uporaba le enega samega računalnika (ECU enote) za motorje do vključno 10 valjev
  • Vsa vozila z motorjem od 700cc do 7200cc lahko uporabljajo enak uparjalnik
  • Odlični rezultati pri zmanjšanju emisij

Tekoči naftni plin (LPG) in zemeljski plin (CNG) je na voljo v večini držav za manj kot polovico stroškov neosvinčenega bencina. Predelava vozil na plin, prinaša znatna zmanjšanja tekočih stroškov za gorivo tako za zasebne voznike kot službene vozne parke. Stroški predelave se v večini primerov povrnejo v 18 mesecih ali veliko hitreje, če zato obstajajo vladne subvencije in davčne spodbude.